Ảo tưởng quan trọng!

Hi there!

Nó Đu quản lý cửa hàng đã không biết được chia thành của Hãy xem một bộ phim kích thích kinh tế gần đây về thú vị nếu thuê một bộ phim maniac
Hộp tóc Đu *
Takano là Kohei (Kohei Takano)!

 

Chỉ có những người xuất hiện trong mắt tôi tớ của công việc của bạn tôi nghĩ rằng nó không phải là ở tất cả.

Nhỏ và những gì bạn không thể nhìn thấy, hoặc những gì bạn không thể nhìn thấy bên trong tâm trí con người và hình ảnh, chẳng hạn như như trí tưởng tượng.

Vì vậy, cố gắng thực sự trong bộ tóc giả và một ảo tưởng, và đã được tìm thấy, và các học viên được gọi là của một người mẫu, cũng đi ra như một thực đơn của cửa hàng từ nó bằng ảo tưởng.

 
00242
Và ảo tưởng để nhìn vào điều này, và cố gắng làm việc đó tôi nghĩ rằng tôi muốn Na hơn này …
 
00242

Oh! Tôi nói cảm giác này!

Tôi thấy!
Là lý do tại sao! !

Quản lý như vậy, Đu chút một đang phát triển (≧ ∇ ≦) cười