20160704083128 - Tốt cái gì đó không tốt.
image 17 - Điểm phong cách ngắn!

Điểm phong cách ngắn!

Hôm nay là một chút khác nhau để biết người dân của những người đàn ông ngắn không giải quyết các phong cách trong mùa mưa (kiểu hen xuống trước),
Chúng tôi đã có những điểm mà tại đó nó được cung cấp ở kiểu dáng!

続きを読む

blog import 56e7b8114057f - Làm thế nào để Giảm chất lượng tóc

Làm thế nào để Giảm chất lượng tóc

Luôn S mà tôi được phép bảo dưỡng tóc trong 4 tuần.

Nguội Bob trước là rất tốt phù hợp.
Chất lượng rất mạnh tóc và số lượng lớn tóc của S dễ dàng để xử lý và làm sạch trong làm thế nào để giảm bớt số tiền là giải quyết từng chút một, chúng tôi đã thay đổi tất cả các thời gian.

続きを読む

00263 - Các vividness?
00261 - - Khó khăn trong thời điểm này (^ ◇ ^;)